• 0912. 255. 9198
  • bichthuy@atfaexpo.vn
  • Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30

Bản tin về I3F Vietnam 2013 – Chương trình “Sức khỏe & An toàn thực phẩm” – Kênh Hà Nội 2