• 0912. 255. 9198
  • bichthuy@atfaexpo.vn
  • Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức – Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel