• 0912. 255. 9198
  • bichthuy@atfaexpo.vn
  • Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30

Hội thảo “Chiến lược phát triển ngành Thực phẩm Chức năng Việt Nam từ 2013 – 2020, tầm nhìn 2030