• 0912. 255. 9198
  • bichthuy@atfaexpo.vn
  • Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30

Hội thảo “Tổng kết dự án hỗ trợ kĩ thuật thí điểm ứng dụng công nghệ cấp nước kiểu đập ngầm và hào thu nước”