• 0912. 255. 9198
  • bichthuy@atfaexpo.vn
  • Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lước giữa Ban quany lý các khu công nghiệp & chế xuất Hà Nội và Công ty ATFA