• 0912. 255. 9198
  • bichthuy@atfaexpo.vn
  • Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30

Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN – Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN – Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

Với mục đích giới thiệu văn hóa các nước ASEAN và tăng cường sự hiểu biết, gắn kết các quốc gia, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng". Sự kiện là cơ hội để các nước ASEAN quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và những giá trị văn hóa tiêu biểu, những nỗ lực trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, sự kiện còn góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN, tăng cường quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam nói riêng. Sự kiện có sự hiện diện của đại sứ quán các nước ASEAN: Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan cùng các đồng bào dân tộc thiểu số từ các địa phương và các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia biểu diễn Diễn ra trong 3 ngày (21, 22, 23/11) với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ẩm thực hấp dẫn, sự kiện đã mang tới cho khách tham dự rất nhiều trải nghiệm thú vị cũng như cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hóa các nước ASEAN Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng"

Đặt vé