• 0912. 255. 9198
  • bichthuy@atfaexpo.vn
  • Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30

China Telecom Vietnam: Khai trương văn phòng tại Hải Phòng